Şəhər üzrə (Moskva) -dən 129 ₽

Minimal qiymət (5 dəq və 4 km daxildir) — 129 ₽
Minimal qiymət  — 129 ₽ çox olmayan
Pulsuz gözləmə — 3 dəq
Pullu gözləmə  — 9 ₽/dəq çox olmayan
Davamı şəhər ilə — 12 ₽/km çox olmayan,6 ₽/dəq çox olmayan
Telefonla taksi sifarişinə görə əlavə məbləğ — 1% çox olmayan
Davamı şəhərin hüdudlarından kənar 
10 ₽/km çox olmayan
Yolda gözləmə 
9 ₽ çox olmayan

Taksi xidmətlərinin tarifləri fərqlənə bilər. Artan əmsal nəzərə alınmadan, maksimal xidmət qiyməti göstərilmişdir.  MDAY üzrə səfərə  əlavə tarif qoyulmur.

Uber xidmətində  və ya proqramında göstərilmiş səfərin qiyməti taksi xidmətinin  tariflərindən, həmçinin təyinat yerinin  dəyişməsi, dayanma  zamanı, sərnişinin tələbi ilə  və  digər hallardan asılı  olaraq dəyişə bilər.

Şəhər sərhədində  səfərə əlavə  tarif qoyulmur.Moskvadan  MDAY  hüdudlarından 10 km-ə qədər radiusdan kənara əlavə  tarif qoyulmur.

 Uber xidmətində və ya proqramında hava limanından və  hava limanına  səfərlərin qiymətinin hesablanması zamanı marşrutda  tıxaclar nəzərə  alınmır. Hava limanından sifariş zamanı pulsuz gözləmə — 10 dəqiqədir, hava limanına isə sifariş — 5 dəqiqədir.

Səfərin dəyəri xidmətdən istifadə şərtlərində göstərilmiş hallarda, artan əmsal nəzərə alınaraq artırıla bilər

Sifariş, sifarişçinin Uber servisinin funksiyalarının köməyi ilə taksinin verilmə vaxtından sonra  sifarişi ləğv etməsi  və ya verilən taksiyə çıxmaması halında ödənişli ləğv edilir. Ödənişli ləğv olmanın dəyəri taksinin  verilən yerə faktiki gəlməsi  və ya  sifariş haqqında məlumatda  qeyd olunan  verilmə anından  (hansı hal daha gec baş verdiyindən  asılı olaraq ) sifarişin ləğvi anınadək  keçən müddət ərzində səfərin dəyərinə tam oxşar hesablanır. Hava limanına  sifarişi pullu ləğv etdikdə şəhər üzrə tarif qiymətləri tətbiq olunur,  verilmə qiyməti istisna olmaqla, verilmə qiyməti taksinin tarifə uyğun  şəhərdən kənar yerə  verilməsi kimi hesablanır. Bununla belə  ləğvin maksimum dəyəri  istənilən halda 10 dəqiqədən çox çəkən səfərin dəyərini üstələyə bilməz (o cümlədən, əgər tətbiq edilirsə,  tarifə uyğun pulsuz gözləmə vaxtı ).

Тариф 20.08.2019-dək etibarlıdır.

 Tarifə «UberX» dair transferlər

Vnukovo hava limanı — Vilayət
Verilmə 449 ₽, ardınca 14 ₽/km və 9 ₽/dəq
Hava Jukovsky — Vilayət
Verilmə 449 ₽, ardınca 14 ₽/km və 9 ₽/dəq
Vnukovo hava limanı — Şəhər
Verilmə 449 ₽, ardınca 8 ₽/km və 8 ₽/dəq
Hava Jukovsky — Şəhər
Verilmə 449 ₽, ardınca 8 ₽/km və 8 ₽/dəq
Yolda gözləmə 
9 ₽ çox olmayan
Telefonla taksi sifarişinə görə əlavə məbləğ
1% çox olmayan